مقاومت در برابر گرد و غبار و قوطه ور شدن در آب در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر 30 دقیقه

نمایش یک نتیجه