USB-C: 5V⎓ 3A, 9V⎓ 2A, 12V⎓ 1.5A PD3.0 QC3.0:3.6-6V⎓ 3A, 6.2-9V⎓ 2A, 9.2-12V⎓ 1.5A Auto-ID:5V⎓ 2.4A

نمایش یک نتیجه