مدت زمان شارژ باتری ۲ ساعت عمر باتری در حالت نرمال ۱۴ روز

نمایش یک نتیجه