ساخته شده از سیم مسی با روکش آلومینیوم

نمایش یک نتیجه