دارای سنسورهای 3D accelerometer و Gyroscope

نمایش یک نتیجه