طول: 119 × عرض: 74 × ارتفاع: 43 میلیمتر

نمایش یک نتیجه