289 میلی آمپر ساعت، تا 14 روز استفاده معمولی یا تا شش روز با نمایشگر همیشه روشن، شارژ مغناطیسی

نمایش یک نتیجه